«Στην SAFE WEALTH σας βοηθάμε να δημιουργήσετε την σύνθεση των βέλτιστων για ΕΣΑΣ χρηματοικονομικών λύσεων οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας μέσα από μια tailor made διαδικασία».
- Γιάννης Γιαννέτσος,
   Δ/νων Συμβουλος

Καλώς Ορίσατε

Η καθημερινότητα, οι στόχοι και τα όνειρά μας, έχουν ένα οικονομικό υπόβαθρο. Η διατήρηση, αλλά και η ανάπτυξη της οικονομικής μας θέσης, αποτελούν πλέον μείζον ζητούμενο στην ζωή μας.

Το οικονομικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ευμετάβλητο και πολυσύνθετο. Οι οικονομικές ευκαιρίες και οι επενδυτικές δυνατότητες είναι εκπληκτικές. Παράλληλα όμως υπάρχουν ιδιαίτεροι και σύνθετοι οικονομικοί κίνδυνοι.

Η SAFE WEALTH Financial Consulting έχει ως στόχο της την παροχή Ανεξάρτητης και Αντικειμενικής Συμβουλευτικής και Λύσεων σε Ιδιώτες, που θέλουν να προστατέψουν τον υφιστάμενο πλούτο τους από ενδεχόμενους σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους, αλλά και να έχουν πρόσβαση στις επενδυτικές ευκαιρίες που τους δίδονται παγκοσμίως, προκειμένου να αυξήσουν την υφιστάμενη οικονομική τους θέση.

Κανείς δεν σχεδιάζει να αποτύχει οικονομικά. Οι περισσότεροι απλά αποτυγχάνουν να σχεδιάσουν

Risk management

«Τον κίνδυνο δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Μπορούμε όμως να αποφύγουμε τις οικονομικές του επιπτώσεις»
Για αυτό κάθε αξιόπιστο Οικονομικό Πλάνο ξεκινάει από το Risk Management...

Διαχείριση Οικονομικού κινδύνου

Επενδύσεις

«Η καλύτερη επένδυση είναι εκείνη που εξυπηρετεί τις προσδοκίες μας»
Επειδή οι προσδοκίες είναι ατομική υπόθεση, οι επενδυτικές επιλογές δεν αγοράζονται, αλλά σχεδιάζονται...

Επενδύσεις

Συνταξιοδοτικός Σχεδιασμός

«Ο μόνος προβλέψιμος οικονομικός κίνδυνος είναι η συνταξιοδότηση»
Για αυτό ο κατάλληλος σχεδιασμός, μπορεί να τον αποτρέψει...

Συνταξιοδοτικός
σχεδιασμός

Νέα