«Στην SAFE WEALTH σας βοηθάμε να δημιουργήσετε την σύνθεση των βέλτιστων για ΕΣΑΣ χρηματοικονομικών λύσεων οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας μέσα από μια tailor made διαδικασία».
- Γιάννης Γιαννέτσος,
   Δ/νων Συμβουλος

Νέα

Η Εταιρία

Η SAFE WEALTH Financial Consulting είναι μια εταιρία Ανεξάρτητων Χρηματοοικονομικών συμβούλων με πολυετή εμπειρία στην Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων και στον Επενδυτικό σχεδιασμό για τα διαθέσιμα κεφάλαια Φυσικών Προσώπων.

Οι περισσότεροι καταναλωτές συνήθως διαθέτουν μια συγκυριακή συλλογή προϊόντων χρήματος (Τραπεζικά-Επενδυτικά-Ασφαλιστικά Προϊόντα), χωρίς αυτά να αποτελούν αποτέλεσμα επιλογής ενός Οικονομικού Πλάνου.

Παράλληλα η συναλλαγή συνήθως έχει γίνει μετά από επαφή με εταιρικούς αντιπροσώπους των εταιριών που προσφέρουν αυτά τα προϊόντα.

Συχνά λοιπόν δημιουργούνται τα ερωτήματα:

  • Μήπως δεν είναι αυτά που πραγματικά χρειάζομαι;
  • Μήπως δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μου και απλά εξυπηρετούν την εμπορική πολιτική των εταιριών που μου τα παρείχαν;
  • Μήπως δεν γνωρίζω πραγματικά την λειτουργία τους καθώς και τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα»;
  • Μήπως πληρώνω πολλά για αυτά που έχω;
  • Μήπως υπάρχουν πλέον καλύτερες επιλογές που μπορεί να μου προσφέρει η Χρηματοοικονομική αγορά;

Σε όλα αυτά τα «Μήπως» δίνουμε τις απαντήσεις.

Λειτουργούμε ανεξάρτητα από τους φορείς παροχής προϊόντων χρήματος (Τράπεζες, Εταιρίες Επενδύσεων, Ασφαλιστικούς Ομίλους).

Η τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με την ανεξαρτησία μας, εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την σύνθεση λύσεων με γνώμονα τις βέλτιστες προτάσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας.

Λειτουργούμε μέσω «ανοιχτής αρχιτεκτονικής» επιλέγοντας τα προϊόντα χρήματος που μπορούν να αποτελέσουν τα εργαλεία υλοποίησης ενός Ολικού Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μοναδικές ατομικές ανάγκες του κάθε πελάτη μας χωριστά, στο δίπτυχο προστασία/ανάπτυξη του οικονομικού του πλούτου.

Μέσα από την συνεργασία μας αυτή χτίζουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Στόχος μας είναι να είμαστε για αυτούς σύμβουλοι εμπιστοσύνης.