«Στην SAFE WEALTH σας βοηθάμε να δημιουργήσετε την σύνθεση των βέλτιστων για ΕΣΑΣ χρηματοικονομικών λύσεων οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας μέσα από μια tailor made διαδικασία».
- Γιάννης Γιαννέτσος,
   Δ/νων Συμβουλος

Νέα

Μεθοδολογία

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να αξιοποιηθούν είτε μεμονωμένα (π.χ. Risk Management ή Επενδύσεις) είτε στο πλαίσιο ενός Συνολικού Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού - Wealth Planning.

Σε κάθε περίπτωση η μεθοδολογία μας περιλαμβάνει 4 στάδια:

  • Αρχική συνέντευξη , για καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και αποτύπωση στόχων - επιθυμιών και προσδοκιών.
  • Επεξεργασία υφιστάμενων επιλογών, μελέτη και σύνταξη πλάνου αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση πλάνου επίτευξης στόχων. Έρευνα αγοράς για την συλλογή και σύνθεση πλαισίου εναλλακτικών προτάσεων.
  • Παρουσίαση πλάνου και υλοποίηση των κινήσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίησή του.
  • Τακτική προγραμματισμένη παρακολούθηση και απολογισμός πορείας του πλάνου, καθώς και προτάσεις εναλλακτικών κινήσεων με βάση τα εκάστοτε δεδομένα.