«Στην SAFE WEALTH σας βοηθάμε να δημιουργήσετε την σύνθεση των βέλτιστων για ΕΣΑΣ χρηματοικονομικών λύσεων οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας μέσα από μια tailor made διαδικασία».
- Γιάννης Γιαννέτσος,
   Δ/νων Συμβουλος

Νέα

Risk Management

Τον κίνδυνο δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε.
Μπορούμε όμως να αποφύγουμε τις οικονομικές του επιπτώσεις

Η περιουσία μας είναι συχνά αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και σκληρού αγώνα, στον οποίο τις περισσότερες φορές αντικατοπτρίζονται πολύ περισσότερα από το αριθμητικό της αποτέλεσμα. Παράλληλα τα όνειρά μας στηρίζονται σε οικονομικές παραδοχές. Ωστόσο, οι οικονομικοί κίνδυνοι είναι απρόβλεπτοι και αναπάντεχοι. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να σημάνουν σοβαρή οικονομική ζημιά ή και την καταστροφή κόπων ετών, αλλά και των ονείρων μας για το μέλλον.

Είναι λοιπόν απόλυτα επιβεβλημένος ένας πολύ προσεκτικός σχεδιασμός δημιουργίας ενός «διχτιού προστασίας», που θα μας προστατεύσει από τις καταστροφικές απώλειες του απρόβλεπτου και θα μας διασφαλίσει την ποιότητα ζωής που επιθυμούμε για εμάς και για αυτούς που αγαπάμε.

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ήδη κερδηθεί. Μπορεί επίσης να αφορούν και σε αυτά που σχεδιάζουμε να κερδίσουμε στο μέλλον, βάση των οποίων χτίζουμε τα όνειρα και τις προσδοκίες μας.

Το Risk Management είναι μια πολύ σοβαρή προσέγγιση καταγραφής και αξιολόγησης των κινδύνων που ατομικά μπορεί να διατρέχει κάποιος, καθώς και η εκπόνηση των εναλλακτικών λύσεων για την οικονομική τους αντιμετώπιση. Αποτελούν την «στατική μελέτη» του οικονομικού μας οικοδομήματος.

Η Safe Wealth διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία στο Risk Management φυσικών προσώπων, καθώς και τις συνέργιες εκείνες τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, που της δίνουν την δυνατότητα πλέον και στην Ελλάδα να παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες Risk Management, όπως αυτές παρέχονται στους καταναλωτές των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ